Politica de Confidențialitate

GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • SC ARDE IARBA SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul General al Agenției Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 14646.
 • Conform Regulamentului UE 2016/679 – Regulamentul General Privind Protectia Datelor GDPR (anterior conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice) SC ARDE IARBA SRL, cu sediul în , email. contact@ardeiarba.com, operator al site-ului www.ArdeIarba.com, se angajează să gestioneze datele personale furnizate de către Vizitator/Utilizator/Cumpărător în siguranță numai pentru scopurile specificate, nu va dezvălui, vinde sau oferi nimănui informațiile primite.               
 • www.ArdeIarba.com colectează și stochează datele Utilizatorului cu caracter personal direct de la acesta, prin libera sa alegere. Datele ce vor fi salvate în bazele de date www.ArdeIarba.com sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa și alte date pentru facturare numai dacă acestea sunt oferite în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea procesării comenzilor transmise online către magazinul virtual www.ArdeIarba.com.

Scopul prelucrării 

 • prestarea serviciilor în beneficiul Vizitatorului/Utilizatorului/Cumpărătorului
 • încheierea contractelor
 • facturarea produselor achiziționate
 • onorarea comenzilor
 • soluționarea oricăror probleme privind produsele achiziționate
 • reclamă, marketing, publicitate (e-mail/SMS/telefonic cu informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele achiziționate deja sau care pot suscita interes pentru Vizitator/Utilizator/Cumpărător
 • libera alegere a Utilizatorului de a se abona la newsletter și participarea voluntară la diverse concursuri/promoții/loterii publicitare                    
 • atunci cand un produs, deși afișat, nu mai este în stoc, la cererea Utilizatorului prin folosirea butonului “Alertă Stoc”, acesta va fi notificat la reintrarea produsului respectiv în stoc și disponibil pentru livrare.
 • datele Utilizatorului cu caracter personal sunt trimise firmelor de curierat cu care colaborăm în vederea livrării comenzii, autorităților publice în situația în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Durata păstrării datelor cu caracter personal   

 • Informațiile cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi păstrate în bazele de date ale www.ArdeIarba.com atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile aplicabile. De regulă, acestea sunt păstrate atâta timp cât Utilizatorul are un cont activ pe site-ul www.ArdeIarba.com
 • Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații, comunicarea prin orice mijloace furnizate, participarea la promoții sau concursuri, retragerea din lista de abonat la notificări cu privire la campaniile de marketing desfășurate de www.ArdeIarba.com, sau închiderea contului, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile Utilizatorului

 • Utilizatorul nu este obligat(ă) să furnizeze datele personale, această decizie nederminând nici o consecință. 
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate terților cu excepția partenerilor agreați/furnizorilor de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date primite de la Utilizator sub sancțiunea obligării la plata de daune interese. 
 • Pentru a refuza primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de www.ArdeIarba.com, Utilizatorul va transmite un e-mail la contact@ardeiarba.com cu solicitările în scris.
 • Conform GDPR și Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție gratuită asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru a își exercita aceste drepturi, dar și pentru a efectua orice modificare la datele personale furnizate, Utilizatorul va trimite solicitarea cat mai detaliată la contact@ardeiarba.com.
 • Utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției dacă consideră că i-au fost încălcate în vreun fel drepturile specificate mai sus.

ATENȚIE!

www.ArdeIarba.com își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, noua versiune va fi afișată la Politica de Confidențialitate, de aceea Utilizatorul poate verifica periodic conținutul acestei pagini.